Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 14 972
 
 

Aktualności

30-08-2018

LXIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

29 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się LXIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Podczas spotkania radni wzięli udział w teście sprawdzającym urządzenia do głosowania elektronicznego. Konieczność zakupu tego typu sprzętu nałożyła na samorządy nowelizacja ustawy o samorządzie. Ma to przyczynić się do maksymalnej transparentności głosowań, ponieważ ich wyniki wyświetlane są na tablicy. Według nowych zapisów posiedzenia sesji rady mają być także utrwalane oraz transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Następnie nagrania będą udostępniane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek rejestracji posiedzeń rady pojawi się po najbliższych wyborach samorządowych.

 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z LX, LXI i LXII sesji Rady Powiatu radni przyjęli informacje:

- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2018 r.;

- o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za I półrocze 2018 r.;

- Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.;

- z wykonania uchwał Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2018 r.;

 

Rada Powiatu podjęła również następujące uchwały:

- Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr LV/258/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r.;

- Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski.;

- Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Nowa Sarzyna

- Uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;

- Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.;

- Uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację zadania;

- Uchwałę w sprawie statutu Powiatu Leżajskiego.;

 

Sprawozdania z działalności za I półrocze 2018 r. przedstawiły komisje stałe Rady Powiatu Leżajskiego, natomiast starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies