Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 126
 
 

Aktualności

01-03-2018

LV Sesja Rady Powiatu

W środę, 28 lutego 2018 roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się LV sesja Rady Powiatu Leżajskiego, podczas której radni podjęli następujące uchwały:

 

 

- uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r.

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV) w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 7.2 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Mój cel- zatrudnienie” w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014 – 2020.

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Bądź kobietą aktywną” w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014 – 2020.

- uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr LIV/259/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

-uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia od prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2018 r.

-uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Powiatu Leżajskiego.

-uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Leżajskiego na 2018 r.

 

 

 Dodatkowo podczas posiedzenia przyjęto informację o działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2017 r., a  Starosta Leżajski przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnych prac Zarządu Powiatu Leżajskiego.

 

 

 

 

Informację zamieścił: Kacper Burda, PW

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies