Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 559
 
 

Aktualności

02-01-2018

LII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

21 grudnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się LII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Sesję zainaugurowało przekazanie Radzie Powiatu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 1 Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”, działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. JP II w Leżajsku.

Kluczowym punktem w programie obrad było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, zaś 3 wstrzymało się od głosu.

Głosowanie poprzedzone zostało odczytaniem projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz odczytaniem opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu oraz Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków komisji. W dalszej kolejności miała miejsce dyskusja nad wniesionymi wnioskami komisji i radnych oraz ich przegłosowanie.

Radni podejmowali także następujące uchwały:

  • uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
  • uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu i Gminie Nowa Sarzyna.
  • uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.
  • uchwała zmieniająca uchwałę Nr LI/241/2017 Rady Powiatu Leżajskiego
  • z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają
  • z upływem roku budżetowego 2017.
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
  • 2018 rok.
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2018 rok.
  • uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

 

Podczas posiedzenia kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przedstawił również informację o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa o stanie mienia komunalnego, natomiast dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku - informację o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego. Ponadto przedstawiono także informację z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2017 na terenie powiatu leżajskiego.

Radni przyjęli również sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies