Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 237
 
 

Aktualności

03-07-2017

Grupa Żywiec po raz kolejny zaprosiła do dialogu społecznego

Dialog społeczny zakłada stworzenie warunków do wymiany myśli, informacji oraz prezentacji stanowisk m.in. administracji samorządowej, przedsiębiorstwa i organizacji trzeciego sektora. Podstawą dialogu społecznego inicjowanego corocznie przez Grupę Żywiec jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), czyli koncepcja, według której przedsiębiorstwo w budowaniu swojej strategii uwzględnia interesy społeczne, relacje z różnymi interesariuszami i ochronę środowiska.


Agendę spotkania przedstawił dyrektor Browaru w Leżajsku Leszek Kałuża. Dotychczasowe rezultaty działań Grupy Żywiec realizowanych z lokalnymi partnerami oraz podsumowanie I edycji konkursu grantowego Funduszu Społecznego Grupy Żywiec zaprezentował starszy specjalista ds. ochrony środowiska i PR Grupy Żywiec Anna Dąbek. Efektem ubiegłorocznego dialogu było wyodrębnienie trzech najważniejszych obszarów, w obrębie których zaplanowano dyskusję na aktualne spotkanie: rozwój marki miasta Leżajsk i regionu, aktywizacja społeczności lokalnej oraz wspieranie lokalnych liderów.


Novum wprowadzonym podczas tegorocznego dialogu społecznego była część warsztatowa, którą poprowadzili: specjalista ds. CSR i współpracy międzysektorowej oraz wykładowczyni dr Marta Karwacka i socjolog oraz adiunkt w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu dr Wojciech Goszczyński. Celem warsztatów było zachęcenie uczestników do rozmowy na temat ambicji mieszkańców Leżajska i okolic, ich wizji rozwoju społeczności oraz oczekiwań względem współpracy z firmą w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Panel dyskusyjny wyodrębnił trzy grupy robocze skupione wokół ww. obszarów. Członkowie zespołów metodą „burzy mózgów” kreowali wspólnie wizję miasta i regionu za 10 lat, uwzględniając istniejące zasoby i bariery istotne z punktu widzenia jej realizacji. Następnie każda grupa prezentowała efekty swojej pracy. Doświadczenie to pokazało, że partnerstwo nie jest pustym hasłem i nie brakuje ludzi, pomysłów oraz chęci do działań na rzecz poprawy życia lokalnej społeczności.


Uczestnicy tegorocznego dialogu społecznego mogli również zgłaszać sugestie dotyczące zmiany zasad w kolejnej edycji konkursu grantowego Funduszu Społecznego Grupy Żywiec, która rusza już w lipcu.
 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies