Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 629
 
 

Aktualności

26-06-2017

50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku jest jedną z najstarszych tego typu placówek w powiecie. Obecnie, w skali kraju, także jedną z najlepszych pod względem jakości proponowanej oferty i poziomu kwalifikacji kadry. 14 czerwca br. placówka świętowała 50-lecie swojego istnienia.

 

Gala jubileuszowa odbyła się w auli koncertowej Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Leżajsku. Wzięli w niej m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestrarosta Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Lucjan Czenczek, Burmistrz Miasta Leżajsk Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Podkarpackim Kuratorium Oświaty Jolanta Niedźwiedzka, przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Izabela Marczykowska i dr Wiesława Walc, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Leżajsku Alina Cebulak, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu leżajskiego, kierownicy jednostek powiatowych, miejskich i gminnych oraz pracownicy leżajskiej placówki.


Historię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku i jej przeobrażenia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przedstawił na początku gali dyrektor placówki Wojciech Kostek, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie innowacyjnych metod w terapiach oferowanych przez poradnię. Kluczowe informacje dotyczące diagnozy i treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa przedstawiła dr Magdalena Kozyra-Sekulska, natomiast pracę z dziećmi metodą Warnkego omówiła pedagog Monika Golenia-Kmiecik. Z przedsięwzięciami w zakresie profilaktyki organizowanymi przez poradnię zapoznała uczestników jubileuszowej gali pedagog Dorota Kostek. Warto nadmienić, że przedstawione metody i profilaktyka realizowana przez poradnię są unikatowe w skali nie tylko Podkarpacia, ale także kraju.


Następnie gratulacje i podziękowania kadrze poradni za wkład w jej rozwój złożyli: Zarząd Powiatu Leżajskiego, wręczając pracownikom placówki listy gratulacyjne, a także Burmistrz Miasta Leżajsk Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Sławomir Spaczyński reprezentujący Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgę i Posła do PE Stanisława Ożoga, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Podkarpackim Kuratorium Oświaty Jolanta Niedźwiedzka, przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego dyrektorzy podkarpackich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Głos zabrali także rodzice trójki dzieci objętych specjalistyczną terapią w poradni, którzy dziękowali za uzyskaną profesjonalną i nieodpłatną pomoc dla swoich dzieci.


Dyrektor Poradni skierował wyrazy wdzięczności także do osób, firm i instytucji, które współpracują z poradnią: Kustosza Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku o. Joachima Ciupy, Prezesa Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Iwony Sierżęgi, którą podczas gali reprezentował prokurent Joanna Podubny, Prezesa Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej „LokalTel” Zbigniewa Tworkowskiego oraz Prezesa AGROHURT S.A. w Rzeszowie Andrzeja Chmury.


Dopełnieniem jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku był program artystyczny, w którym wystąpili: Chór Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek, Grupa Wokalna „Meritum”, działająca przy Miejskim Centrum Kultury w  Leżajsku, której opiekunem jest Bartłomiej Urbański, Grupa Taneczna „Niezapominajki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, zdobywająca taneczne szlify pod okiem instruktorki Karoliny Rozlazły, utalentowana skrzypaczka i uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku Sylwia Sulikowska oraz zdobywczynie II miejsca w ubiegłorocznej Dramie Profilaktycznej uczennice ze Szkoły Podstawowej w Jelnej, a także uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym prezentujący osiągnięcia szkolnego Koła Robotyki działającego pod kierunkiem dyrektora szkoły Romana Matuszka. Nad obsługą techniczną wydarzenia czuwał Jacek Kycia.


Przebieg gali jubileuszowej rejestrowany był przez Lokalną Telewizję Kablową z Nowej Sarzyny. W trakcie jubileuszowego spotkania dyrektor poradni wraz z dr Magdaleną Kozyrą-Sekulską i pedagog Ewą Dubiel nagrywał dla potrzeb Telewizji Regionalnej z Rzeszowa materiał dotyczący prowadzonej w poradni leżajskiej Integracji Sensorycznej. Otrzymana w roku 2016 darowizna z Akcji Charytatywnej TVP Reklama Dzieciom w kwocie 11 426,00 zł, przeznaczona została na zakup profesjonalnego zestawu do Integracji Sensorycznej. 


Obchody jubileuszu 50-lecia Poradni poprzedziły, zorganizowane przez dyrektora poradni Wojciecha Kostka, konferencje tematyczne, podczas których z prelekcjami wystąpili przedstawiciele uznanych w kraju i za granicą ośrodków akademickich oraz badawczych. W konferencjach i szkoleniach uczestniczyło ponad 200 nauczycieli z Podkarpacia.


Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się 23 maja 2017 r., a jego odbiorcami byli specjaliści realizujący w powiecie leżajskim wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uczestniczyło w nim ok. 60 osób z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z terenu powiatu: NORW w Nowej Sarzynie, SOSW w Leżajsku, ORW w Laszczynach oraz pracownicy leżajskiej poradni. Celem szkolenia była standaryzacja diagnozy i terapii małego dziecka w powiecie. 8-godzinne szkolenie prowadził w auli Muzeum Ziemi Leżajskiej dr Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

24 maja 2017 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Interwencja Kryzysowa i mediacja w teorii i praktyce, mająca na celu przedstawienie wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym (Renata Wiśniewska, mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie). Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku omówili uczestnikom konferencji procedury interwencyjne stosowane przez poradnię oraz procedury interwencji kryzysowej do wykorzystania w szkole. Podczas spotkania został zaprezentowany pilotażowy program Mówię ję-zykiem żyrafy, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku, jako wstęp do mediacji rówie-śniczych. W konferencji zorganizowanej we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku uczestni-czyło 70 osób.

Ostatnim z cyklu spotkań szkoleniowych była konferencja pt. W poszukiwaniu skutecznych strategii wychowawczych, która odbyła się 25 maja 2017 r. Wykład inaugurujący Niegrzeczny i uzależniony nastolatek we współczesnej edukacji przedstawił Dyrektor Zarządzający Placówek Terapeutycznych SIEMACHA w Krakowie psychoterapeuta Ryszard Izdebski. W głównej części spotkania uczestnicy słuchali wykładów prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego: Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo? i Jak zmotywować tych, którym się nie chce? Konferencję zamknął prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) wykładem pt. Zmierzch wychowania. W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób. 

 

PPP w Leżajsku

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział EP

Zdjęcia: Dawid Wiech

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies