Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 712 293
 
 

Aktualności

21-02-2017

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leżajskiego i kolejny etap współpracy inwestycyjnej Powiatu z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna

20 lutego w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Nowa Sarzyna na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107758R Stacja Kolejowa Łętownia – Łętownia (dawna droga powiatowa nr 1082R St. Kol. Łętownia - Łętownia) wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 104702R w miejscowości Łętownia”. Uchwała jest kolejnym etapem dobrej współpracy inwestycyjnej Powiatu Leżajskiego z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna.

 

Powyższą uchwałę poprzedziły działania (wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2016 r., poz. 814), których celem było przekazanie drogi Miastu i Gminie Nowa Sarzyna, dzięki czemu możliwe stało się wystąpienie z wnioskiem o wsparcie finansowe jej remontu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 22 czerwca 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 1082R Stacja Kolejowa Łętownia - Łętownia na rzecz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, zaś 1 lutego 2017 r. przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu przebudowy ww. drogi. Całkowity prognozowany koszt zadania to 3 mln 633 tys. 279 zł, z czego dotacja Powiatu Leżajskiego wynosić będzie 272 tys. 496 zł, wkład własny Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – 272 tys. 496 zł (proporcje te wynikają ze stosowanej przez samorządy zasady 50/50), zaś resztę stanowić będą środki pozyskane z RPOWP. Zgodnie z zasadami budowę chodnika pokryje Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

 

Oprócz wymienionej inwestycji w roku bieżącym, we współpracy z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna zostaną zrealizowane trzy zadania:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. powiatu. - Łętownia - Sarzyna - II etap. Prognozowana całkowita kwota realizacji inwestycji to 7 mln 882 tys. zł.
  • Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1238R Łętownia - Hucisko - Maleniska o długości 5,124 km w miejscowości Wola Zarczycka. Całkowita kwota zadania wynosi 4 mln 22 tys. 662 zł.
  • Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna - Maleniska. Prognozowana kwota wykonania zadania to 5 mln 32 tys. zł

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział EP

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies