Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 746
 
 

Aktualności

02-02-2017

XXXIX sesja Rady Powiatu oraz kolejne informacje o planach inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego

Radni Rady Powiatu Leżajskiego na wniosek Zarządu Powiatu wprowadzili do budżetu powiatu zadanie inwestycyjne pn.  „Przebudowa mostu przez potok Łowisko w miejscowości Wola Zarczycka w ciągu drogi powiatowej Nr 1264R Wola Zarczycka – gr. pow. Wólka Niedźwiedzka w km 0 + 086 (km 3+220 potoku)” zabezpieczając jednocześnie w budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 679 000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na budowę obiektów inżynierskich. Wartość zadania inwestycyjnego to kwota około 1 358  000,00 zł. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poziom dofinansowania z rezerwy to 50 % wartości zadania. Do 10 lutego br. Powiat Leżajski złoży stosowny wniosek do resortu infrastruktury celem uzyskania dofinansowania.

Podczas spotkania radni przyjęli również informację o stanie porządku publicznego, stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za rok 2016. Kolejno sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2016.

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała  w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
2. Uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
3. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107758R Stacja Kolejowa Łętownia – Łętownia (dawna droga powiatowa nr 1082R St. Kol. Łętownia – Łętownia) wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 104702R w miejscowości Łętownia” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunalna, Działanie Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
5. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Leżajskiego na rok 2017 Nr XXXVI/172/2016 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.

Tekst: KC
Zdjęcia: R, ZDP

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies