Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 663
 
 

Aktualności

13-01-2017

Bardzo dobra wiadomość Zarządu Powiatu Leżajskiego.

Zarząd Powiatu Leżajskiego.
Promessa z MSWiA.
Obecny stan mostu.
Obecny stan mostu.

Data „13.ego w piątek” od dziś w Powiecie Leżajskim będzie się już tylko dobrze kojarzyć, a na pewno nie będzie łączona z pechowym dniem. A to za sprawą tego, iż to właśnie dziś Zarząd Powiatu Leżajskiego otrzymał Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie mostu na rzece San w miejscowości Rzuchów. Zgodnie z tym dokumentem Powiat Leżajski otrzyma dofinansowanie na przebudowę w/w mostu w wysokości 80% wartości kosztorysowej z programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.


Most na rzece San w miejscowości Rzuchów to most  strategiczny, bo przebiega w ciągu drogi powiatowej, która łączy drogę krajową nr 77 z wojewódzką Tryńcza - Tarnogród. Jego obecny stan jest tak zły, że Zarząd Dróg Powiatowych wprowadził od sierpnia 2014 r. ruch wahadłowy i zakazał wjazdu pojazdom cięższym niż 3,5 t. Kontrola lin, na których częściowo jest zawieszony most, ujawniła liczne pęknięcia.


Po przebudowie uzyska się nowy ustrój nośny, zastępujący konstrukcję istniejącą, oparty na wyremontowanej i adaptowanej konstrukcji podpór.
Wykonanie inwestycji  spowoduje uzyskanie mostu o nośności klasy „B” wg PN-85/S-10030, tj. 40 t oraz otrzymanie normatywnego pod względem skrajni poziomej (z chodnikiem i opaską bezpieczeństwa wyniesionymi ponad poziom jezdni) obiektu, zgodnego z przepisami dla mostów w ciągach dróg powiatowych.


Most po przebudowie będzie sześcioprzęsłowym obiektem o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej) złożonej z przęseł swobodnie podpartych segmentów zalewowych oraz belki ciągłej trójprzęsłowej segmentu nurtowego.


Obiekt mostowy po jego wykonaniu posiadał będzie skrajnię poziomą szerokości 8,00 m z jezdnią szerokości 6,00 m oraz chodnikiem 1,25 m i opaską bezpieczeństwa szerokości 0,75m.


Roboty budowlane odbywać się będą przy całkowitym zamknięciu mostu dla ruchu i skierowaniu pojazdów na objazdy tymczasowe innymi drogami powiatowymi. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia to ok. 12 mln 557 tys. zł.


Na chwilę obecną kwestią najważniejszą jest szybkie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji, ponieważ zgodnie z zasadą środków pochodzących z dofinansowania inwestycja musi być zrealizowana w danym roku bieżącym.


Warto jeszcze dodać, iż sprawa przebudowy mostu była tematem budzącym wiele emocji i problemem narastającym od wielu lat. Dzięki pomocy i życzliwości wielu osób udało się pozyskać środki na ten cel. Stare porzekadło, iż  „Sukces ma wielu ojców…” w tej sytuacji jest jak najbardziej zasadne. Nie zapominamy o osobach zasłużonych w tej sprawie i bez udziału których uzyskać takie dofinansowanie byłoby zdecydowanie trudniej, dlatego zapewniamy, iż w odpowiednim czasie zostaną one w należyty sposób uhonorowane.       
Teraz najważniejsze przed nami – by sprawnie i terminowo przeprowadzić tę inwestycję.

Zarząd Powiatu Leżajskiego


 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies