Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 705
 
 

Aktualności

13-01-2017

Nowe projekty w nowym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Urząd dla swoich klientów przygotował ofertę w ramach posiadanych środków.

Szczególnie atrakcyjną propozycję posiadamy dla naszych najmłodszych klientek i klientów, w wieku do 30 roku życia. Na ich aktywizację na 2017 rok PUP pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 3,8 mln zł. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację staży dla ponad 300 osób, bonów na zasiedlenie dla 37 osób oraz na dofinansowanie dla 54 osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Nasz Urząd pozyskał również środki EFS w wysokości 1,7 mln. zł dla osób powyżej 30 roku życia w ramach dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020: pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” oraz konkursowego „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”. Zaplanowane zostały następujące formy aktywizacji zawodowej: staże dla 150 osób, jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 osób, szkolenia dla 20 osób oraz refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 12 osób bezrobotnych. Łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 2017 rok nasz Urząd pozyskał 5,5 mln. zł. na aktywizację ponad 600 osób bezrobotnych.
Ponadto Urząd umożliwi swoim klientom aktywizację zawodową korzystając ze środków Funduszu Pracy. W bieżącym roku przewidziana została na ten cel kwota 5,3 mln. zł. Główne działania, to: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych, szkolenia, dofinasowanie do składek dla członków spółdzielni socjalnych, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne.


Podobnie jak w poprzednich latach planujemy realizację programów:
- programu specjalnego - skierowanego do osób powyżej 50 roku życia, w którym uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z robót publicznych lub ze stażu,
- Programu Aktywizacja i Integracja dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w którym aktywizacja odbędzie się m.in. poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych.


Obok powyższych tych już tradycyjnych form posiadamy w ofercie formy nowe, jak:
- bon na zasiedlenie, dla osób do 30 roku życia, dzięki któremu będą one podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania,
- bon stażowy, bon szkoleniowy oraz bon zatrudnieniowy, które są znacznie bardziej atrakcyjną i dogodną ofertą dla młodych osób, aniżeli podobne formy realizowane poza bonem.


Zapraszamy wszystkich naszych klientów oraz partnerów do skorzystania z dostępnych form aktywizacji.
PUP

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies