Powiat leżajski

A A A
Print Site map
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non-governmental organizations

Non-goverment organizations

 • Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju LSR Leżajsk ul. Targowa 9 e-mail: telefon: 017 242 79 08
 • Cech Rzemiosł Różnych Leżajsk ul. Żwirki i WIgury 5 telefon: 017 242 08 55
 • CARITAS - ODZIAŁ w Leżajsku Leżajsk ul. Jarosławska 4 e-mail: telefon: 017 240 24 01
 • Chasydzi Polska Leżajsk ul. Studzienna 2 telefon: 017 01 54
 • Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego Leżajsk ul. Targowa 6 telefon: 017 242 79 08
 • Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej Giedlarowa 285 telefon: 017 242 51 17
 • Gimnazjalne Stowarzyszenie RAZEM Leżajsk ul. Skłodowskiej 8 telefon 017 240 22 51 lub 242 79 47
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Brzóza Królewska telefon: 017 243 10 83
 • Klub Jeździecki EQUISTRO Wierzawice 173 e-mail: telefon 017 242 51 17
 • Leżajskie Stowarzyszenie "W Trosce o Dziecko" Leżajsk ul. Grunwaldzka 1 telefon: 017 242 00 33
 • Leżajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych Leżajsk ul. Plac Rudolfa Jaszowskiego 6 37-300 Leżajsk telefon: 017 242 17 97 fax: 017 242 17 97
 • Licealny Klub Sportowy Leżajsk ul. Sklodowskiej 8 telefon: 017 242 00 19
 • Ludowy Klub Sportowy Grodziszczanka Grodzisko Dolne telefon: 017 243 61 41
 • Ludowy Klub Sportowy Staromieszczanka Stare Miasto telefon: 017 242 61 45
 • Miejsko-Gminny Związek Sportowy Nowa Sarzyna ul. KEN 1 telefon: 017 241 38 52
 • Międzyszkolny Klub Sportowy Piskorowice Telefon: 017 242 07 79
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Leżajsko-Łańcucki Leżajsk ul. Skłodowskiej 2 37-300 Leżajsk
 • Modelarski Klub Sportowy im. E. Kujana Wierzawice telefon: 017 242 41 39
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychologicznych  Grodzisko Dolne 125a Urząd Gminy Grodzisko Dolne telefon: 017 242 82 65
 •  Polski Związek Wędkarski Koło Grtodzisko Dolne nr 37 "Pstrąg" telefon: 692 263 996
 •  Polski Związek Wędkarski Koło Leżajsk nr 18 "Miasto" pl. Jaszowskiego 6 telefon: 605 785 259
 •  Polski Związek Wędkarski Koło Leżajsk nr 19 "San" telefon: 017 243 31 25
 •  Polski Związek Wędkarski Koło Nowa Sarzyna nr 28 "Szuwarek" ul. 1 Maja 4 telefon: 509 039 991
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Nowej Sarzynie ul. J. Piłsudskiego 2 37-310 Nowa Sarzyna (przy Zakładach Chemicznych "Organika" w Nowej Sarzynie) telefon: 017 241 32 31 wew. 51
 • Stowarzyszenie "Dobry Dom" Wola Zarczycka Wola Zarcycka 283 37-310 Wola Zarcycka
 • Stowarzyszenie "Dobry Dom" Oddział Podkarpacki w Nowej Sarzynie Nowa Sarzyna ul. Plac 11 listopada 11/7 37-310 Nowa Sarzyna telefon: 017 241 23 64
 • Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto Leżajsk" Leżajsk Miasto Leżajsk ul. Rynek 1 telefon: 017 242 73 33 fax: 017 242 73 33
 • Stowarzyszenie "Chrystus Vincit" w Leżajsku Leżajsk ul. Rynek 35 telefon: 017 242 66 00
 • Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" Nowa Sarzyna ul. Azalii Pontyjskiej 9 telefon: 017 241 38 87
 • Stowarzyszenie "INTEGRACJA BEZ GRANIC" Sarzyna Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie Sarzyna 1221 37-310 Nowa Sarzyna e-mail: telefon: 017 240 15 00
 • Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Leżajsku Leżajsk ul. M. Kopernika 6/13 telefon: 017 242 77 18
 • Stowarzyszenie "KobietyGminy Grodzisko Dolne" Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 332 37-306 Grodzisko Dolne
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich i Miejskich Biedaczów 84 telefon: 017 242 95 19
 • Stowarzyszenie "Kobiety Razem" w Leżajsku Leżajsk ul. Targowa 9 telefon: 017 242 89 97
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka Kuryłówka 527 telefon: 017 243 80 10
 • Stowarzyszenie "Nasza Mała Ojczyzna" Nowa Sarzyna ul. Targowa 8 e-mail:  telefon: 017 241 32 36
 • Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Leżajsku Leżajsk Szkoła Podstawowa Nr1 ul. 11 listopada 8 telefon 017 240 24 91
 • Stowarzyszenie "Mała Ziemia Leżajska" Leżajsk Szkoła Podstawowa Nr 3 im Ks. Kard. Stefana Wyszyńskeigo ul. 11 Listopada 8 37-300 Leżajsk
 • Stowarzyszenie Misyjno Charetatywne Missio Misericordiae w Grodzisku Dolnym Grodzisko Dolne Gminy Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym Grodzisko Dolne 332 37-306 Grodzisko Dolne telefon: 017 243 61 41
 • Stowarzyszenie Pomocy Małym Dzieciom  Leżajsk ul. Sandomierska 7 telefon: 017 242 78 39
 • Stowarzyszenie "Programu Personal Marketing" w Leżajsku Leżajsk ul. Sandomierska 7 telefon: 017 242 78 39 fax: 017 242 78 19
 • Stowarzyszenie Promocja Edukacji w Leżajsku Leżajsk Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku ul. M. C. Skłodowskiej 6 37-300 Leżajsk telefon: 017 242 00 19 fax: 017 242 76 28
 • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Leżajaskiej Leżajsk ul. Opalińskiego 2 telefon: 017 242 86 00
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Leżajsku Leżajsk ul. Leśna 22 telefon: 017 242 11 13
 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Leżajsk ul. Sandomierska 35 telefon: 017 242 16 97
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego NSNET Nowa Sarzyna ul. Kopernika 1 e-mail:
 • Stowarzyszenie "Sarmata" Leżajsk ul. Burmistrzów Zawilskich 13 telefon: 608 296 993
 • Stowarzyszenie Społęczno-Folklorystyczne "Ziemia Leżajska" Leżajsk u. Mickiewicza 67 telefon: 017 240 61 00
 • Stowarzyszenie "Turki Grodziskie" Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 322 37-306 Grodzisko Dolne
 • Stowarzyszenie Wspierania Incjatyw kulturalno-Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy Dąbrowica 92 m. 1 37-303 Kuryłówka
 • Stowarzyszenie "Ziemia Leżajska" Leżajsk ul. Skłodowskiej 8 telefon: 017 242 62 81
 • Stowarzyszenie Stowarzyszenie "Tęcza" Leżajsk ul. Skłodowskiej 8 e-mail telefon: 017 242 16 97
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 1 w Leżajsku Leżajsk ul. Jarosławska 1
 • Światowy Związek Żolnierzy Armii Krajowej koło nr 2 w Leżajsku Leżajsk ul. M. C. Skłodowskiej 6
 • Stowarzyszenie Vis Nature Leżajsk ul. Spółdzielcza 8 37-300 Leżajsk
 • Stowarzyszenie "Ziemia Grodziska" Grodzisko Dolne telefon: 017 243 61 41
 • Leżajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Leżajsk ul. Kopernika 8 telefon: 017 242 85 01
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Leżajsk ul. Mickiewicza 65 telefon: 017 242 11 34 web: www.mck.lezajsk.pl
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku ul. Mickiewicza 65 Leżajsk e-mail: telefon: 017 242 11 34
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kuryłowskiej Kuryłówka 113 37-303 Kuryłówka
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Leżajsk ul. Skłodowskiej 8 telefon: 017 242 03 38
 
 

 
 

Search engine

 
 

Contact Us

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
8  Kopernika St.
37-300 Leżajsk
phone number +48 17 240 45 00
fax +48 17 240 45 09
e-mail:

 

full contact details

 
 
 
 

sonda

 
 
Visit counter: 102 447
 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel: 017 2404 500
fax: 017 2404 509
e-mail: