Powiat leżajski

A A A
Print Site map
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News

17-10-2008

Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

W dniu 14 października 2008r. zostały wręczone Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli. Nagroda Starosty Leżajskiego przyznawana jest od 1999r. ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Przy ocenie kandydatów brano pod uwagę nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy:

1.      Pracują w wymiarze co najmniej ½ etatu,

2.      Posiadają co najmniej 5 - letni staż pracy pedagogicznej,

3.      Posiadają wyróżniającą ocenę pracy, dokonaną w okresie ostatnich 4 lat,

4.      Wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie:

 •  pracy dydaktycznej,
 •  pracy wychowawczej,
 •  pracy opiekuńczej,
 •  innych zadań statutowych szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
 • organizacji pracy.
   

W 2008 r. przyznano jedną nagrodę I stopnia dla Pani Doroty Podlaskiej nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku oraz 13 nagród II stopnia, które dostali następujący nauczyciele:

 • z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: Leszek Sarzyński, Elżbieta Rup, Elżbieta Naróg, Piotr Musijowski,
 • z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku: Jan Buszta, Stanisław Bzdek, Robert Franus, Dariusz Malita, Kazimierz Błoński,
 • z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie – Piotr Niewójt,
 • ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku: Irena Urbańska, Elżbieta Włodarczyk,
 • z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – Bożenna Lenart - Filip.

 

 
 

 
 

Search engine

 
 

Contact Us

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
8  Kopernika St.
37-300 Leżajsk
phone number +48 17 240 45 00
fax +48 17 240 45 09
e-mail:

 

full contact details

 
 
 
 

sonda

 
 
Visit counter: 4 355 809
 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel: 017 2404 500
fax: 017 2404 509
e-mail: